KOORDINACE
BOZP

• Dlouhodobá praxe v oboru.
• Pracujeme s profesionály.

BEZPEČNOST
PRÁCE

• Dokumentace • Systém OHSAS 18001 • ISO 9011 • Kontroly • Metodické řízení • Školení

Více informací
POŽÁRNÍ
OCHRANA

• Odborná příprava • Dokumentace
• Revize věcných prostředků PO
• Metodická pomoc • Školení

Více informací

Koordinace, s.r.o.

Jsme nezávislá poradenská a odborně vybavená firma působící v těchto oblastech:

 • Provádíme činnost koordinátorů BOZP podle z. č. 309/2006 Sb. při přípravě i realizaci stavby na celém území České republiky, poradenství a školení v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany, činnost techniků BOZP.
 • Jsme zapojeni ve výzkumném projektu MPSV "Metody a činnosti koordinátora BOZP na staveništi" , které je zaměřeno na zpracování plánu BOZP.
 • Naším cílem je rozdělit zpracování podkladů na části: Plán BOZP a metodika práce koordinátora BOZP na staveništi.

Poradenství a služby v oblasti BOZP a PO

Nabízíme poradenství při zavádění nových procesů řízení v oblasti koordinace BOZP na staveništi, prevence rizik BOZP, PO, vytváření i zavádění nových projektů, hodnocení efektivity a kvality služeb i řízení, implementaci legislativy BOZP apod.

 • komplexní služby v oblasti BOZP a PO
 • zajišťujeme činnost Koordinátora BOZP na staveništi
 • plán BOZP stavby- zpracování a vedení
 • interní audit dokumentace a systému BOZP
 • nabízíme společnostem externí - komplexní či dílčí služby technik BOZP

Školení BOZP a PO, zkoušky, semináře

Provádíme základní školení v oblastí BOZP dle zákoníku práce č. 262/2006 Sb. a zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci č. 309/2006 Sb.

 • přípravný kurz: Koordinátor BOZP na staveništi
 • přípravný kurz: Prevence rizik v oblasti BOZP
 • zkouška z odborné způsobilosti: Akreditace MPSV pro provádění zkoušek fyzických osob v prevenci rizik v oblasti BOZP
 • semináře v oblasti ochrany životního prostředí a v oblasti BOZP a PO
 • pořádáme školení „na klíč“ – vyhovíme Vašim potřebám
 • proškolíme Vaše zaměstnance v oblasti BOZP
 • firemní školení - vytvoříme pro Vaší firmu školení na celý rok
 • školení, semináře realizujeme v našem Školícím středisku a také v prostorách zákazníků dle požadavku.

KONTAKT

Koordinace, s.r.o.
Rybná 24
110 00 Praha 1

info@koordinace-bozp.cz

Zelená linka: 800 188 881
Mobilní telefon: 608 777 072

Zákaznická podpora Zákaznická podpora: školení Kontaktní formulář