POŽÁRNÍ
OCHRANA

• Odborná příprava • Dokumentace
• Revize věcných prostředků PO
• Metodická pomoc • Školení

POŽÁRNÍ OCHRANA - PO

Správný systém požární ochrany zjišťuje a vyhodnocuje faktory, které mohou za určitých okolností vést ke vzniku požáru. Svou pozornost věnujeme zejména snížení pravděpodobnosti vzniku požáru a zaměřujeme se na efektivní připravenost a na zdolání nežádoucího hoření.

Vstupní analýza PO

Zajišťujeme provedení vstupní analýzy ve společnosti a ověřujeme plnění všech požadavků podle právních a ostatních předpisů k zajištění požární ochrany. Zpracujeme kompletní podklady pro dokumentaci – PO a navrhneme opatření vedoucích k nápravě zjištěných nedostatků dle platné legislativy.

Dokumentace PO

 • Začlenění do kategorie činností se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím
 • Posouzení požárního nebezpečí
 • Požární řád
 • Požární poplachové směrnice
 • Požární evakuační plán
 • Dokumentace zdolávání požáru
 • Řád ohlašovny požárů
 • Tematický plán školení zaměstnanců
 • Tematický plán odborné přípravy preventivních požárních hlídek a požární ochrany
 • Dokumentace o provedeném školení
 • Požární kniha

Školení PO

V případě, že zjistíme provozování činnosti se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím zajistíme školení PO.

 • Požární ochrana pro vedoucí zaměstnance
 • Požární ochrana pro zaměstnance
 • Odborná příprava osob zařazených do preventivních požárních hlídek
 • Školení zaměstnanců k zajištění PO mimo pracovní dobu

KONTAKT

Koordinace, s.r.o.
Rybná 24
110 00 Praha 1

info@koordinace-bozp.cz

Zelená linka: 800 188 881
Mobilní telefon: 608 777 072

Zákaznická podpora Zákaznická podpora: školení Kontaktní formulář